Dukkesele

Filter
    Ønsker barna å bære dukkene eller bamsene sine, slik som de selv har blitt båret? 
    Eller ønsker de å bære slik som de ser småsøsken blir bært? 
    Disse dukkeslene er perfekt for små framtidige bæreforeldre.